Samlagsstevnet bane 2018

Banecupen 100m 2018

Gannstemnet 2018

Gannstevnet finfelt 2018

Gaukestevnet 2018

Gannstemnet 15m 2017

Lagsmeisterskapet 200m 2017

Vårpokalane 200m 2017

Banecupen 2017

Gannstemnet 2017

Myrkongestemnet 2017

Gaukestevnet grovfelt 2017

Lagsmeisterskapet 15m 2017

Bømlominiatyren 2017

Mandal 15m 2017

Lyngdal karusell 15m 2017

VA-karuasell 2017 H&B

Karmøystemnet 15m 2017

Håstemnet 15m 2016

Juleskytingen 2016 Stavanger

Lyngdal 15m 2016

Flikka 15m 2016

Gannstemnet 15m 2016

Banecup 100m 2016

Hjelmelandsstemnet 2016

Suldalsstemnet 2016

Bømlostemnet 2016

Håstemnet 2016

Gannstemnet 2016

Norheimsstemnet 2016

Hafrsfjordstemnet 2016

Listertreffen I - Lyngdal

Listertreffen I - Farsund

Finnøystemnet 2016

Bjerkreim 2016

Flikka 2016

Samlagsstemnet Felt - 2016

Banecupen 100m 2015

Lagsmeisterskapet 2015

Gannstemnet 15m 2015

Lagsmeisterskapet 15m 2016

Gaukestemnet 2016

Gannstemnet finfelt 2016

Gannstevnet 15m 2015

Gannstevnet 2015

Gaukestevnet grovfelt & finfelt 2015

Mandal 15m 2014

Heddeland & Breland & Søgne 15m 2014

Greipstad 15m 2014

Håstemnet 15m 2014

Gannstevnet 15m 2014

Samlet resultat runde 1 Lapuacup høsten 2014

Lagmesterskap 2014

Banecupen 100m 2014

Lyngdalstevnet 2014

Suldalstevnet 2014

Stordstevnet 2014

Hjelmelandstevnet 2014

Gubbestevnet Hjelmeland 2014

Håstevnet 2014

Norheimstevnet 2014

Hafrsfjordstevnet 2014

NC runde 1 Rælingen 2014

Kleppstevnet 2014

Greipstadstevnet 2014

Vårpokalen 2014

Banestevne Flikka 2014

Gannstevnet 2014

Bjerkreimstevnet 2014

SM Felt 2014

LDKS Felt 2014

Håfelten 2014

Gaukestevnet Finfelt 2014

Gaukestevnet Grovfelt 2014

Nordsjøstevnet 2014

Klubbmesterskap 15m 2014

Sørlandsstevnet 15m 2014

Bjerkreimstevnet 15m 2014

Samlagsstevnet 15m 2014

Karmøystevnet 15m 2014

Romjulsstevnet 15m 2013

Romjulsstevnet 15m 2013

Håstevnet 15m 2013

Sokndalstevnet 15m 2013

Stevne Lyngdal 15m 2013

Stevne Flikka 15m 2013

Kleppstevnet 15m 2013

Finnøystevnet 15m 2013

Gannstevnet 15m 2013

Banecupfinalen 2013

Fiksestevnet 2013

Lagmesterskap 200m 2013

Samlagsstevnet bane 2013

NC Rennebu 2013

Listertreffen 2013

Brunkeberg og Morgedal 2013

Stordstevnet 2013

Saudastevnet 2013

Organisasjonsmedaljen 2013

Suldalstevnet 2013

Haugesundstevnet 2013

Gubbestevnet I 2013

Hjelmelandsstevnet 2013

Samlagsstevnet skogsløp m/skyting

Håstevnet 2013

Finnøystevnet 2013

Gannstevnet 2013

Rennesøystevnet 2013

Kleppstevnet 2013

Norheimstevnet 2013

Haugesundstevnet 2013

Banestevne 2013 Flikka

Samlagsstevnet felt 2013

Vårpokalen 2013

Gannstevnet finfelt 2013

Gaukestevnet grovfelt 2013

Håfelten 2013

Nordsjøstevnet 2013

Feltstevne Laudal 2013

Søgne - H&B 15m stevne 2013

Stevne 15m Lyngdal 2013

Sørlandsstevnet 15m 2013

Lagmesterskap 15m 2013

Trippelstevne 15m Dalane 2013

Rælingenstevnet 50m 2012

Romjulsstevne 15m Mandal 2012

Finnøystevnet 15m 2012

Vindafjordminiatyren 2012

Kleppstevnet 15m 2012

Lyngdal 15m stevne 2012

Gannstevnet 15m 2012

Gubbestevnet II 2012

Banecupfinale 100m 2012

Lagmesterskap 200m 2012

Samlagsstevnet 2012

Norgescup 2012 Norheimsund

Norgescup 2012 Jondalen

Sandeid/Vindafjord 2012

Olsokstevnet 2012

Timestevnet 2012

Inger og Ole Wik minnestemne 2012

Jørpelandstevnet 2012

Hjelmelandstevnet 2012

Gubbestevnet 2012

Daletreffen 2012

Suldalstevnet 2012

Saudastevnet 2012

Internstevne skogsløp 19.06.2012

Organisasjonsmedaljen 2012 Gjesdal

Haugesundstevnet 2012

Håstevnet 2012

Finnøystevnet 2012

Norheimstevnet 2012

Hafrsfjordstevnet 2012

Rennesøystevnet 2012

Gannstevnet 2012

Kleppstevnet 2012

Banestevne Søgne 2012

Banestevne Flikka 2012

Samlagsstevnet felt 2012

Stavangerfelten 2012

Gjesdalcup finale 2012

Myrkongestevnet 2012

Njåfjellstevnet 2012

Jørpelandsfelten 2012

Gannstevnet Finfelt 2012

Gaukestevnet 2012

Nordsjøstevnet 2012

Østrestevnet 15m 2011

Klubbmesterskap 15m 2012

Sørlandsstevnet 15m 2012

Samlagsstevnet 15m Klepp 2012

Trippelstevne 15m Dalane 2012

Karmøystevnet 15m 2012

Romjulsstevnet 15m 2011 - Gjesdal

Juleskytingen 15m Stavanger 2011

Håstevnet 15m 2011

15m stevne Asker 2011

Ualandsstevnet 15m 2011

Kleppstevnet 15m 2011

15m stevne 2011 Flikka

Sokndalstevnet 15m 2011

Gannstevnet 15m 2011

Kleppstevnet 2011

Banecupfinale 2011

Samlagsstevnet 2011

Banestevne Grindølen 2011

Daletreffen 2011 - Farsund & Sammenlagt

Daletreffen 2011 - Lyngdal

Daletreffen 2011 - Øvre Eiken

Timestevnet 2011

Gubbestevnet 2011

Saudastevnet 2011

Landsdelkretsstevnet 2011

Norheimstevnet 2011

Organisasjonsmedaljen 2011

Hafrsfjordstevnet 2011

Håstevnet 2011

Banestevne Haugesund 2011

Finnøystevnet 2011

Egersundstevnet 2011

Rennesøystevnet 2011

Hafrsfjordstevnet 2011

Gannstevnet 2011

Myrkongestevnet 2011

Saudafelten 2011

Stavangerfelten 2011

Njåfjellstevnet 2011

Myklandstevnet 2011

1. Karusell V.A. - Flikka

Landsdelskretsstevnet felt 2011

Håfelten 2011

Gaukestevnet 2011

Nordsjøstevnet 2011

Sørlandsstevnet 15m

3. Karusell - Vest Agder

Samlagsstevnet 15m 2011

Nyttårsstevnet 1&2 15m 2011 - Egersund

Bjerkreimstevnet 15m 2011

Romjulsstevnet 15m 2010 - Gjesdal

Hå stevnet 15m 2010

Juleskytingen 15m 2010

Ualandstevnet 15m 2010

Kleppstevnet 15m 2010

Flikka 15m 2010

Sokndalsstevnet 15m 2010

Gannstevnet 15m 2010

Banecupfinalen 2010

Jørpelandsstemnet 2010

NC Trysil 2010

Lagsmesterskapet 2010

Finnøystemnet 2010

Olsokstemnet 2010

Egersundstemnet 2010

NC Åmodt 2010

Skyttermedaljen 2010

LS 2010 - Gann

Olsokstemnet 2010

Landsdelskretsstemnet 2010

Jørpelandsstevnet 2010

Gubbestevnet 1 2010

Hjelmelandsstevnet 2010

Daletreffen 2010

Suldalsstemnet 2010

Saudastemnet 2010

Kleppstemna 2010

Haugesundsstevnet 2010

Timestevnet 2010

Håstemnet 2010

Norheimstevnet 2010

Samlagsmesterskapet i Skogsløp 2010

Samlagsstevnet Felt 2010

Kleppstemna 2010

Hafrsfjordstevnet 2010

Gannstevnet 2010

Flikkastevnet 2010

Finalen i Gjesdalcupen 2010

Landsdelskretsstemnet felt 2010

Gaukestevnet 2010

Gjesdalsfelten 2010

Njåfjellstevnet 2010

Finnøystemnet 15m 2009

Håfelten 2010

Nordsjøstemnet 2010

VA 4 karusell 15m H&B 2010

VA 3 karusell 15m Mandal 2010

SM 15m 2010

Samlagsstevnet 15m 2010

Håstemnet 15m 2010

15m Cupen 2009

Nyttårstevner Egersund og Helleland 15m 2010

Bjerkreim 15m 2010

Romjulstevnet Gjesdal 2009

Juleskytingen Stavanger 2009

Dugleiksmerket 2009

Banecupen 2009

Kringsjåstevnet 15m

Asker supermatch 2009

Oslo open 2009

Håstemnet 15m 2009

Ualandsstemnet 15m 2009

Sokndalsstemnet 15m 2009

Kleppstemna 15m 2009

Flikka 4. Karusellstevne 15 m

Gannstevnet 15m 2009

Norgescup Lunde 2009

Samlagsstevnet i Skogsløp 2009

Gubbestemnet 2 2009

Hjelmelands- og Gubbestemnet 1 2009

NC Drangedal 2009

Egersundstevnet 2009

Samlagsstemnet 2009

Sluttoppgjer for LS2009

Olsokstevnet-Kvinesdal 2009

Finnøystemnet 2009

Vårstevnet 2009

Daletreffen 2009

Suldalsstevnet 2009

Landsdelskretstemnet 2009

Norheimstevnet 2009

Håstemnet 2009

Skogsløp 19 mai 2009

Fiksestemna 2009

Haugesundsstevnet 2009

Kleppstemna 2009

Gannstevnet 2009

Søgnestevnet 2009

Flikkastevnet 2009

Timestevnet 2009

Greipstadstevnet 2009

Samlagets Feltstevne 2009

Nordstøldalsstevmnet 2009

Myrkongestevnet 2009

Myklandsstevnet 2009

Gaukestevnet 2009

Jørpelandfelten 2009

Sokndalsfelten 2009

Gaukestevnet Finfelt 2009

Gjesdalfelten og Njåfjellstevnet 2009

Nordsjøstevnet og Håfelten

Klubbmesterskapet 15m senior

Oppsummering fra Samlagsstevnet bane 2008

Samlagsstevnet 15m 2009

Sokndalsstevnet 15m 2008

Ualandsstevnet 2008

Juleskytingen 2008

Østrestevnet 15m 2008

Hå 15m 2008

Oslo Open 2008

Nyttårsstevnet I og II 15m

Bjerkreimstevnet 15m 2009

Flikka 15m 2008

Gannstevnet 15m 2008

Resultat frå SM skogsløp med skyting

Resultat frå Egersundsstemna 2008

Resultat frå Olsokstevnet 2008

Resultat frå Landsdelskretsstemnet og Daletreffen 2008

Resultater Hjelmelandstevnet 2008

Resultat fra Flikkastevnet 2008

Resultat fra Sørlandsstevnet 2008

Resultat frå Håstevnet 2008

Resultat Rennesøystevnet 2008

Resultat Finnøystevnet 2008

Resultater Gannstevnet 2008

Nationens Landskyting og Skyttermedaljen 2008

Resultat fra Skogsløp med skyting 20 mai 2008

Resultater Gjesdalcup 2008

Resultater Samlagstevnet Felt

Klubbmesterskapet 15m 31.01.2008

Resultater Samlagsstevnet 15m, 2008

Resultater fra Sørlandsstevnet 2008

Premieoppgjør fra Juleskytingen 2007 - Stavanger

Resultat frå Håstemna 15m 2007

Resultat frå Juleskytinga 2007 Stavanger

Resultater frå Kleppstemna 15 meter 2007

Resultater Flikka Stevnet 15 m 2007

Resultater Sokndal stevnet 15m 2007

Resultater Gannstevnet 15m 2007

Resultater fra Sokndalsfelten 2007

Resultater fra NC 2007 Gann

Sammenlagt resultater fra Daletreffen 2007

Resultater fra Saudastevnet 2007

Resultat fra Sørlandsstevnet 2007

Resultat fra Jørpelandsstevnet 2007

Resultater fra Hjelmelandsstevnet 2007

Resultater fra Gubbestevnet 2007

Resultater fra 1 runde i Norgescupen 2007

Resultater fra Landsdelskretsstevnet 2007

Resultater fra Samlagscupen 2007

Resultat fra Norheimsstevnet 2007

Resultat fra Sørlandsstevne - Evje

Resultater fra Rennesøystevnet 2007

Resultat fra Kleppstevnet 2007

Resultat fra Timestevnet 2007

Resultat fra Flikka bane 2007

Resultater fra Karmøystevnet 2007

Resultater fra Samlagsstevnet i Feltskyting 2007

Resultater fra Samlagsstevnet i Feltskyting 2007

Resultater fra Stavangerfelten 2007

Resultater fra Gaukestevnet 2007

Resultater fra Hå-felten 2007

Resultat fra Njåfjellstevnet 2007

Resultat fra Sørlandstevnet 2007 15m

Resultat fra Samlagsstevnet 15m 2007

Resultatlister

På denne lenken finner du oppdaterte resulat fra alle stevner i DFS.

Du kan også hente ut dine personlige resultat i "Mitt DFS".

Resultatlister som er mottatt skytterlaget finner du i menyen til venstre.