Lapua 15m Cup 2017


Egersund skytterlag vil i samarbeid med LAPUA invitere skytterlagene i Rogaland og Vest-Agder til 15m Cup for 4-manns lag.

Bakgrunn for initiativet er et ønske om mere aktivitet i innendørssesongen samt en tro på at lagskyting er med på å styrke lagfølelse og lagsidentitet i en til vanlig svært individuell sport. Spesielt kan det være fint og lærerikt at ungdom og veteraner kan skyte på samme lag i CUP 1. Vi har også tro på at denne konkurranseformen er fin trening til tilsvarende utfordringer på 100m og 200m.

Det arrangeres 2 cuper. CUP 1 for lag med skyttere som ikke har stående skyting i sitt program. CUP 2 for skyttere i klasse 3-5. Se for øvrig vedlagte reglement.

Vi håper dette blir en aktivitet for de mange i skytterlagene. Hvert skytterlag kan melde på så mange lag de ønsker i hver cup. Lagene må være sammensatt i henhold til reglementet.

Reglement for Cupen er vedlagt denne mailen.

Påmeldingsfrist for skytterlagene er 10.oktober 2017. Bruk vedlagte påmeldingsskjema.

Til dekning av kostnader ser vi oss nødt til å ta en deltakeravgift på kr.150 pr lag i cupen. Beløpet innbetales konto 3270 67 00624 ved påmelding.

Første runde skytes 23.oktober. Finalen vil bli avviklet lørdag 16.desember.

Med hilsen

Dag Voigt

Leder

Påmeldingsskjema

Statutter


Stemneinnbydingar

Du finner oppdaterte stemneinnbydingar på DFS sine heimesider.


 

Bilderesultat for norges jeger og fiskerforbund logo