Vaktliste - torsdager

Vakt stiller seinest kl. 17:45 for opplåsing og klargjøring av banen. Vakt må også sørge for at banen er ryddet og at port blir låst etter trening. Dersom oppsatt dag ikke passer, må man selv sørge for erstatter som har nøkkel.

2018 - Februar

15. Vinterferie

22.

Mars

1.

8.

15.

22.

29. Påskeferie

April

5.

12.

19.

26.

Mai

3.

10. Kristi himmelfartsdag

17. Grunnlovsdag

24.

31.

Juni

7.

14.

21.

28.

Juli
  
Stevneinvitasjoner per 15. februar

Vaktliste - torsdager 2018

NORSK SKYTTERTIDENDE

MITT DFS

LIVE VISNING