Vaktliste - torsdagar
Vakt stiller seinast kl. 17:45 for opplåsing og klargjering av banen. Vakt må óg sørgje for at banen er rydda og at port blir låst etter trening. Dersom oppsett dag ikkje passar, må ein sjølve sørgje for erstattar som har nøkkel.

Desember

14. Bjarte Øvrevik

21. Hanne Wathne Tveit

28. Romjul


  
NORSK SKYTTERTIDENDE

Stemneinvitasjonar per 11. desember

Vaktliste - torsdagar 2017

Terminliste for ungdomar - haust 2017

MITT DFS

LIVE VISNING