Innlogging MITT DFS
Gann skytterlag bruker MITT DFS, som er DFS-organisasjonen sitt datasystem. Her har alle medlemmer fått sitt eget skytteridentitetsnummer (skytter ID) som brukes for å logge seg inn på systemet.

For første gangs innlogging, må følgende gjøres:
  • Send mail til Helge Tveit eller Georg Groven, som vil sørge for at mailadressen blir registrert inn i systemet. (For de som ikke kjenner sin skytter ID, kan vi også sende denne)
  • Gå inn på MITT DFS og trykk "Har du glemt passord? Klikk her.". Fyll så inn skytter ID og trykk "SEND". Det vil da bli sendt et passord til mailadressen som er registrert inn i systemet.
  • Logg deretter på med skytter ID og tilsendt passord, der man så må endre det tilsendte passordet til eget valgt passord.
Når dette er gjort kan man senere logge seg inn på vanlig måte med skytter ID eller mail-adresse samt passord.

Etter hvert som medlemmer kommer inn på systemet, oppfordrer vi dere til å sørge for at registrert informasjon sjekkes og holdes oppdatert.

  
Stevneinvitasjoner per 26. september

Invitasjon til Lapuacup

Klassesetting for 2019

Terminliste for ungdom høsten 2018

NORSK SKYTTERTIDENDE

MITT DFS

LIVE VISNING